PISi Live&Online

ПИСИ – Образовен центар – Охрид Live & OnLine

 • Настава со физичко присуство, простории Охрид
 • Настава со OnLine присуство, за цела територија на државата, странство
 • Настава на македонски јазик
 • Настава строго по програми – МОН (плус по потреба)
 • Настава со професори во „ЖИВО“
 • Настава со аудио, видео и сигурна комуникација
 • Настава во затворени групи
 • Настава со траење септември-мај
 • Настава, редовна, двапати неделно со 60 мин час (настава, повторување, проверка на знаење, припреми за тестирање, за усно одговарање…)
 • до 15 деца во група, „затворени“ групи
 • Настава, 2 пати неделно по 60 мин, во термини контра училишните обврски
 • Педвидени 72 часа по 60 мин за учебна година (авг-мај)
 • По потреба, +++ бесплатни материјали и +бесплатни дополнителни часови

Наставата со ПИСИ Образовен центар – Охрид,  се одржува за предметите:
МАТЕМАТИКА 4,5,6,7,8,9 одд, 1,2,3,4 год. средни училишта, – по програми МОН
AЛГЕБРА за 3 год. средно / факултет – по програми МОН
АНАЛИЗА за 4 год. средно/факултет – по програми МОН
Математика 1/2/3/ факултет – по програми МОН
Англиски јазик 4,5,6,7,8,9 одд, 1,2 година средно – по програми МОН
Германски јазик 6,7,8,9 одд. 1,2 год. средно – по програми МОН
ПРОГРАМИРАЊЕ Ц,Ц++ 1,2,3,4 год гимназиско, 1 год факултет -по програми МОН