Политика за поврат на средства

  1. Нема рефундирање на средства доколку се врши еднократно купување проследено со директно преземање (download) преку пребарувач или е-маил.
  2. Рефундирање на средства при купување видео курс или членарина
    Доколку не сте задоволни од купениот видео курс или членарина за користење на додатните услуги и материјали коишто Ви ги дава на располагање www.matematika.mk кои не можат да се преземат на Вашиот компјутер (нема достапен download, содржините ги користите исклучиво online) имате право да барате целосно враќање на платените средства. Ваквото барање треба да го поднесете не подоцна од 7 дена од активирање на купениот дигитален производ или услуга. Откако Вашето барање ќе се процесира, Вие губите секаков пристап кон платежните содржини на www.matematika.mk. Ве информираме дека административните трошоци за процесирање на трансакцијата за поврат на средствата ги сносите вие, во висина од 10% од вкупната платена вредност.