ПИСИ Програми за настава

Наставата во ПИСИ е организирана на начин:
– За учебна година, наставата започнува последната недела во ПОСЛЕДНАТА недела од месец август (евентуелно, прва недела во септември) и трае до крај на мај или, до последната завршена писмена.
– Трае во период септември-мај (со пауза за време на училишен распуст)
– Наставата се следи 2 пати неделно по 60 мин ONLINE или во простории на ПИСИ ( било која варијанта,  професорите се 100% во ЖИВО)
– Годишен платен фонд на часови = 72 х 60 мин по предмет/курс
– По потреба, добивате плус, бесплатни, дополнителни наставни часови
– Предавање, вежби, повторување, припрема за проверки на знаења
– Програмите се исти како и во државните училишта – го заменува домашното учење, доучување, разбирање, вежбање, проверка, припрема за писмени, за испити, за било каква проверка на знаење, за  домашната припрема,..

 1. Математика
  • 3 одделение – програма МОН (Министерство Образование и Наука)
  • 4 одделение – програма МОН
  • 5 одделение – програма МОН
  • 6 одделение – програма МОН
  • 7 одделение – програма МОН
  • 8 одделение – програма МОН
  • 9 одделение – програма МОН
  • 1 година средно –  програма – МОН
  • 2 година средно – програма  – МОН
  • 3 година средно – програма – МОН
  • 3 год – средно – ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА – програма МОН
  • 3 год – средно АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА – програма МОН
  • 4 год – средно АНАЛИЗА – програма МОН
 2. Англиски јазик
  • 4 одделениe – програма МОН
  • 5 одделение – програма МОН
  • 6 одделение – програма МОН
  • 7 одделение – програма МОН
  • 8 одделение – програма МОН
  • 9 одделение – програма МОН
 3. Германски јазик
  • 6 одделение – програма МОН
  • 7 одделение – програма МОН
  • 8 одделение – програма МОН
  • 9 одделение – програма МОН
 4.  ПРОГРАМИРАЊЕ и ИНФОРМАТИКА
  1. Ц++ / 1 год – гимназиско образование – програма МОН
  2. Ц++ / 2 год – гимназиско образование – програма МОН
  3. Ц++ / 3 год – гимназиско образование – програма МОН
  4. Ц++ / 4 год – гимназиско образование – програма МОН
 5. МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА – за матура
  1. Програма МОН