ПИСИ: Нашата мисија

 • ПИСИ – Образовен центар 
  Образовниот центар ПИСИ е специјализиран за неформално, паралелно, подготвително, дополнително учење и замена за домашно учење – образование. Нудиме образование на ученици од основното, средното образование, студенти како и образованието на возрасни, во училница и/или онлајн (Live & OnLine).
 • Образовниот центар ПИСИ, постои и активно работи околу 30 години.
  Добитник на Св. Климентовата награда на Охрид за 2007 година за резултати постигнати на полето на неформалното и подготвително образование.
  Формиран со идеја за помош при учењето, прераснат и докажан како водечки за овој дел на Европа, предавачки ориентиран образовен центар.
 • Настава и припрема на е-материјали од различни предмети (МАТЕМАТИКА,  АНГЛИСКИ, ГЕРМАНСКИ) за училишни возрасти:
  – За ОСНОВНИ училишта,
  – За СРЕДНИ училишта,
  – За МАТУРА,
  – За ФАКУЛТЕТ,
  – За ВОЗРАСНИ

НАСТАВИ ЗА наставни ПРЕДМЕТИ И ВОЗРАСТИ во ПИСИ:

 • МАТЕМАТИКА (3,4,5,6,7,8,9 одд, 1,2,3,4 средно, матура, факултет)
 • АНГЛИСКИ ЈАЗИК (4,5,6,7,8,9 одд 1,2 средно)
 • ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК (6,7,8,9 одд – 1год средно)
 • ПРОГРАМИРАЊЕ (основни училишта + 1,2,3,4 год. средно + факултет)
 • МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК (матура)
 • ЛИНЕАРНА АЛГЕБРА И АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (3-та год. средно, факултет)
 • АНАЛИЗА (4-та год. средно, факултет)

Проверки на ниво на знаења (тестирања): предметни, тематски, месечни, тромесечни, полугодишни, годишни, ,…(на хартија, компјутерско, поединечно и групно) за предметите:

 • МАТЕМАТИКА, Англиски јазик, Германски јазик, Македонски јазик, Информатика,..

Образование на возрасни – припреми за знаење/сертифицирање:

 • Компјутери (Апликативно користење,  … полагање за сертификација ,…),
 • Припрема за сертификација и сертификација за познавање на работа со компјутери,

Сопствени, наменски, тематски, практични изданија на Образовниот центар ПИСИ : за образовните возрасти од најмладите до факултет:

1. Математика за матуранти (збирка – тестовник)
2. Македонски јазик за матуранти (прирачник – тестовник)
3. Физика за 1,2,3,4 година средно, матуранти и 1-ва година на факултет (збирка тестовник)
4. Ц програмски јазик (структурно програмирање) за 1-ва година факултет (Збирка задачи)
5. Ц++ програмски јазик (објектно програмирање) за 1-ва година факултет (Збирка задачи)
6. Ц++ програмски јазик (структурно програмирање), за 1,2 година средни училишта (збирка задачи)
6. Биологија за матуранти (ЗБИРКА – тестовник)
7. Хемија за матуранти (ЗБИРКА – тестовник)
8. Тестовници (збирки задачи) по математика за 0/1,2,3,4,5 одделение по тромесечја,
9. Работни тетратки за деца од 2-4 години возраст

Сите овие тестовници, работни тетратки, збирки, учебници, можете да ги најдете во нашата онлајн продавница.

www.matematika.mk         /   www.математика.мкд
www.makedonski.mk        /    www.македонски.мкд
www.angliski.mk               /    www.англиски.мкд
www.germanski.mk
www.programiranje.mk