МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 1 / Тестовник / 2022-23г. / 229 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

149 ден

 • 229 страници, ПДФ формат, на А4 големина,
 • 15 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 5 одделение, вкупно 45 решени тестови по 15 задачи = 675 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 1 / Тестовник / 2022-23г. / 229 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

 • Програма МОН 2022/23
 • Броеви до 1 000 000
 • Месна вредност на цифрите
 • Споредување парови броеви
 • Собирање и одземање броеви до 1 000 000
 • Соржатели и делители на броеви до 1000
 • Читање, Собирање, Организирање, Средување и претставување на податоци
 • Краток преглед на материјалот. По потреба зумирајте. 5odd_trim1_primer