МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 301 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • 301 страници, ПДФ формат, на А4 големина,
 • 20 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 4 одделение, вкупно 60 решени тестови по 15 задачи = 900 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 301 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

МАТЕМАТИКА за 4 одделение / Тримесечје 3 / Тестовник 1.
Збирка решени тестови корисна за ученици од 4 одд.
Материјал кој е креиран според плановите и програмите за учење на МОН.

Работната тетратка која има вкупно 60 решени тестови (20 комплети со 3 истородни или слични текстови но со различни броеви, математички ситуации и проблеми.)

 • Броеви до 10 000, месна вредност, заокружување, подредување, споредување, парни и непарни броеви,
 • Броеви до 10 000 –  собирање и одземање,
 • Броеви до 10 000 – множење и делење
 • Негативни броеви
 • Дропки, делови од целото
 • Децимални броеви, дел операции

Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
4odd_Trimesecje3_Primeri