2-одд. ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тримесечје 3 : Броеви 1-100, Операции, 1 збирка од 250 задачи + 10 теста х 3 групи по 10 задачи = 300 задачи = 550 задачи на А4 ПДФ 180 страни

149 ден

 • 2одд. / ТЕСТОВНИК – ЗБИРКА МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 3 : Броеви 1-100
 • Со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • Припрема за штедливо печатење
  Задачи Страни
  Збирка 2одд Трим3 250 65
  Тест 1 х 3 групи 30 12
  Тест 2 х 3 групи 30 10
  Тест 3 х 3 групи 30 12
  Тест 4 х 3 групи 30 12
  Тест 5 х 3 групи 30 9
  Тест 6 х 3 групи 30 15
  Тест 7 х 3 групи 30 9
  Тест 8 х 3 групи 30 15
  Тест 9 х 3 групи 30 9
  Тест 10 х 3 групи 30 12
  Вкупно 550 180

  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

2одд. / ТЕСТОВНИК – ЗБИРКА МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 3 : Броеви 1-100 Операции Збирка 250 задачи на 130 страни, ПДФ-А4, + 10 комплети х 3 тестови х 10 задачи = 300 решени тестови = 550 задачи на 180 страни А4 ПДФ

 • Броеви 1-100 Собирање о одземање
 • Броеви 1-100 Равенки
 • Броеви 1-100 Дуплирање и Преполовување
 • Множење со 1,2,4,5,10
 • Дропки, половинки, четвртинки, делови од цело

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
2odd_Broevi1_100_Operacii_2024_Preview

2odd_tema3_Broevi1_100_Testovi1_preview