2-одд. ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тримесечје 4 : Симетрија, Должина, Маса, Зафатнина, Време, Податоци / 2022-23г. / 257 страни ПДФ-А4, 12 комплети х 3 тестови х 12 задачи = 36 решени тестови = 432 задачи

149 ден

 • 257 страни ПДФ формат, А4 големина, веднаш спустливи
 • 12 комплети од по 3 тестови х 12 задачи = 36 решени тестови = 432 задачи во ТЕСТОВНИК (со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • План и програма МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

1одд. / ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 7 : Симетрија, Мерење (Должина, Маса, Зафатнина, Време), Податоци / 2022-23г. / 257 страни ПДФ-А4, 12 комплети х 3 тестови х 12 задачи = 36 решени тестови = 432 задачи

 • Симетрија
 • Мерење – должина
 • Мерење – маса
 • Мерење – зафатнина
 • Мерење – време
 • Податоци – дијаграми, пиктограми

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
2odd_trimesecje4