1-одд. ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тема 1 : Местоположба-Движење / 2023-24г. / 213 страни, ПДФ-А4, 15 комплети х 3 тестови х 5 задачи = 45 решени тестови = 225 задачи

119 ден

 • 226 страни, ПДФ формат, А4 големина, веднаш спустливи
 • 15 комплети од по 3 тестови = 45 решени тестови = 225 задачи во ТЕСТОВНИК (со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • План и програма МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

1одд. / ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 1: Местоположба – движење  2023-24г. / 213 страни, ПДФ-А4, 15 комплети х 3 тестови х 5 задачи = 45 решени тестови = 225 задачи

Тестовна, работна, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА
Корисна за ученици од 1 одд
Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН
Теми:

 • Местоположба, движење
 • Над-подy
 • Лево-десно
 • Напред-назад, пред-зад
 • Блиску-далеку
 • Долго-кусо
 • Големо-мало
 • Длабоко-плитко
 • Тешко-лесно

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
1odd_2023_tema1_pregled