1-одд. ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тема 6 : / Броеви до 20, Собирање и одземање / 2022-23г. / 218 страни, ПДФ-А4, 12 комплети х 3 тестови х 10 задачи = 36 решени тестови = 360 задачи

99 ден

 • 250 страни, ПДФ формат, А4 големина, веднаш спустливи
 • 12 комплети од по 3 тестови = 36 решени тестови = 360 задачи во ТЕСТОВНИК (со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • План и програма МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

1одд. / ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 6: Броеви до 20, собирање и одземање / 2022-23г. / 218 страни, ПДФ-А4, 12 комплети х 3 тестови х 10 задачи = 36 решени тестови = 360 задачи

Тестовна, работна, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА
Корисна за ученици од 1 одд
Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН
Има вкупно 36 решени тестови (12 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации.. наменски по материјалите за 1-во тримесечје.
Теми:

 • Броеви до 20 – броеви од 2-та десетка
 • Броеви до 20 – собираме три броја
 • Броеви до 20 – собирање со групирање
 • Броеви до 20 – собирање
 • Броеви до 20 – одземање
 • Броеви до 20 – пари

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
1odd_tema6_kratko