1-одд. ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тема 5 : / Броеви до 30, Броење до 100 / 2022-23г. / 250 страни, ПДФ-А4, 12 комплети х 3 тестови х 10 задачи = 36 решени тестови = 360 задачи

99 ден

 • 250 страни, ПДФ формат, А4 големина, веднаш спустливи
 • 12 комплети од по 3 тестови = 36 решени тестови = 360 задачи во ТЕСТОВНИК (со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • План и програма МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

1одд. / ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 4: Броеви до 30, броење до 100 / 2022-23г. / 250 страни, ПДФ-А4, 12 комплети х 3 тестови х 10 задачи = 36 решени тестови = 360 задачи

Тестовна, работна, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА
Корисна за ученици од 1 одд
Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН
Има вкупно 36 решени тестови (12 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации.. наменски по материјалите за 1-во тримесечје.
Теми:

 • Броеви до 20 – пишување, споредување, подредување
 • Броеви до 20 – разложување, парни-непарни
 • Броеви до 20 – за 2 повеќе-помалку
 • Броеви до 30 – проценка, разложување
 • Броеви до 30 – подредување, за 10 повеќе-помалку
 • Броеви до 100 – броиме нанапред-наназад,

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
1odd_tema5_2022