МАТЕМАТИКА-6 одд Тримесечjе 3 / 2022-23г. / ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 540 задачи

149 ден

 • Во ПДФ формат, на А4 големина,
 • 15 комплети од по 3 тестови по 15 задачи МАТЕМАТИКА
 • Вкупно 45 решени тестови по 15 задачи = 540 задачи (со клуч – решенија на крај на секој тест)
 • Корисно за ученици, родители, наставници училишна возраст
 • Материјал креиран по план и програма на МОН.
 • материјал креиран за штедливо печатење
 • Теми
  1. Собирање
  2. Одземање
  3. Множење
  4. Делење
  5. Дропки
  6. Децимални броеви

   

Description

6-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 3 / Збирка задачи – тестовник – решени тестови. Тестовна, работна тетратка по МАТЕМАТИКА по програма МОН

 • Собирање
 • Одземање
 • Множење
 • Делење
 • Дропки
 • Децимални броеви
6odd_2023_trim3_primertestovi