МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 3 / 2024г. / ПДФ, А4 /650 задачи на 171 страни / 7 теми по 50 задачи = 350 задачи плус 10 теста по 10 задачи по три групи = 300 задачи = вкупно 650 задачи по групи

149 ден

Задачи Страни
Тема 3.1 Собирање 50 11
Тема 3.2 Одземање 50 11
Тема 3.3 Содржатели и Делители 50 12
Тема 3.4 Множење 50 10
Тема 3.5 Делење 50 12
Тема 3.6 Дропки 50 14
Тема 3.7 Децимални броеви 50 11
Тест1 х 3 групи 30 9
Тест2 х 3 групи 30 9
Тест3 х 3 групи 30 9
Тест4 х 3 групи 30 9
Тест5 х 3 групи 30 9
Тест6 х 3 групи 30 9
Тест7 х 3 групи 30 9
Тест8 х 3 групи 30 9
Тест9 х 3 групи 30 9
Тест10 х 3 групи 30 9
Вкупно 650 171

После извршената нарачка/уплата,материјалите веднаш се спуштаат на Вашата точно внесена e-mail адреса. Ви посакуваме прекрасни успеси по предметот МАТЕМАТИКА.
Образовен центар ПИСИ Охрид.

Description

5-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 3 / Збирка задачи – тестовник – решени тестови. МАТЕМАТИКА за 5 одд. програма МОН

 • Т3.1 Броеви до 1 000 000, Собирање / 50 задачи
 • Т3.2 Броеви до 1 000 000, Одземање / 50 задачи
 • Т3.3 Броеви до 1 000 000, Содржатели и Делители /50 задачи
 • Т3.4 Броеви до 1 000 000, Множење / 50 задачи
 • Т3.5 Броеви до 1 000 000, Делење / 50 задачи
 • Т3.6 Дропки / 50 задачи
 • Т3.7 Децимални броеви / 50 задачи
 • Тестови за ТРИМЕСЕЧЈЕ  / 10 теста по 10 задачи по 3 групи / 300 задачи
 • 5odd_2024_trimesecje3_Tema1_SobiranjeDo1000000_Preview

  5odd_trimesecje3_2024g_testovi1_Preview