МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 4 / 2022-23г. / ПДФ, А4, 12 комплети х 3 тестови = 36 решени тестови = 432 задачи

149 ден

 • Во ПДФ формат, на А4 големина,
 • 12 комплети од по 3 тестови по 12 задачи МАТЕМАТИКА
 • Вкупно 36 решени тестови по 12 задачи = 432 задачи (со клуч – решенија на крај на секој тест)
 • Корисно за ученици, родители, наставници училишна возраст
 • Материјал креиран по план и програма на МОН.
 • материјал креиран за штедливо печатење
 • Теми
  1. Должина
  2. Маса
  3. Зафатнина
  4. Плоштина на 2Д форми
  5. Време
  6. Податоци
  7. Веројатност

   

Description

5-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 4 / Збирка задачи – тестовник – решени тестови. Тестовна, работна тетратка по МАТЕМАТИКА по програма МОН

 • Должина
 • Маса
 • Зафатнина
 • Плоштина на 2Д форми
 • Време
 • Податоци
 • Веројатност5odd_2023_trim4_pregled