МАТЕМАТИКА-5 одд Тримесечjе 2 / 2023-24г. / ПДФ, А4 /1165 задачи на 665 страни / по теми и по тестови по групи

149 ден

 • Во ПДФ формат, на А4 големина,
 • Корисно за ученици, родители, наставници училишна возраст
 • Материјал креиран по план и програма на МОН.
 • материјал креиран за штедливо печатење
 • Теми / содржина
  1. Т2.1 Точка, права, рамнина / 16 задачи
  2. Т2.2 Агли / 53 задачи
  3. Т2.3 2Д- Триаголници /103 задачи
  4. Т2.4 3Д-тела /189 задачи
  5. Т2.5 Координатна мрежа / 44 задачи
  6. Т2.6 Симетрија-Ротација, Транслација / 220 задачи
  7. Тестови за ТРИМЕСЕЧЈЕ 1 / 15 теста по 12 задачи по 3 групи / 540 задачиМатеријалите, после извршената нарачка/уплта, веднаш се спуштаат на Вашата точно внесена e-mail адреса. Ви посакуваме прекрасни успеси по предметот МАТЕМАТИКА.
   Образовен центар ПИСИ Охрид.

Description

5-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 2 / Збирка задачи – тестовник – решени тестови. МАТЕМАТИКА за 5 одд. програма МОН

 • Т2.1 Точка, права, рамнина / 16 задачи
 • Т2.2 Агли / 53 задачи
 • Т2.3 2Д- Триаголници /103 задачи
 • Т2.4 3Д-тела /189 задачи
 • Т2.5 Координатна мрежа / 44 задачи
 • Т2.6 Симетрија-Ротација, Транслација / 220 задачи
 • Тестови за ТРИМЕСЕЧЈЕ 1 / 15 теста по 12 задачи по 3 групи / 540 задачи
 • PISI_5odd_trimesecje2_kratko