МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 1 / Тестовник / 2023-24г. / 253 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 36 решени тестови = 741 задачи

149 ден

 • 253 страни ПДФ формат, на А4 големина,
 • 15 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 4 одделение, вкупно 36 решени комплети = 741 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 1 / Тестовник  / 2023-24г. / 253 страни ПДФ, А4, 6 комплета по теми и 9 комплети по тримесечни збирни х 3 тестови = 36 комплети = 741 задачи

 • Броеви до 10 000 – Месни вредности
 • Броеви до 10 000 – Споредување, Подредување
 • Броеви до 10 000 – Заокружување
 • Негативни броеви
 • Дропки
 • Децимални броеви
 • Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
4odd_trimesecje1_PISI2023_Kratko