МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник / 2022-23г. / 255 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

149 ден

 • 220 страници, ПДФ формат, на А4 големина,
 • 15 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 4 одделение, вкупно 45 решени тестови по 15 задачи = 675 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник  / 2022-23г. / 220 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

Работната тетратка која има вкупно 45 решени тестови (15 комплети со 3 истородни или слични текстови но со различни броеви, математички ситуации и проблеми.)

 • Броеви до 10 000, Собирање
 • Броеви до 10000, Одземање
 • Броеви до 10 000 Множење
 • Броеви до 10 000 Делење
 • Броеви до 10 000 Дропки
 • Броеви до 10 000 Децимални
 • Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
4odd_pregled3