МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник – Збирка / 2024г. / 173 страни, ПДФ, А4, Збирка+ 10 комплети х 3 групи тестови = 641 задачи

149 ден

 • Задачи Страни
  Броеви до 10000 Собирање  50 11
  Броеви до 10000 Одземање 48 11
  Броеви до 10000 Содржатели 36 8
  Броеви до 10000 Множење 51 10
  Броеви до 10000 Делење 64 13
  Броеви до 10000 – Дропки 58 17
  Броеви до 10000 – Децимални 34 7
  Тест 1 х 3 групи 30 9
  Тест 2 х 3 групи 30 9
  Тест 3 х 3 групи 30 9
  Тест 4 х 3 групи 30 9
  Тест 5 х 3 групи 30 9
  Тест 6 х 3 групи 30 9
  Тест 7 х 3 групи 30 15
  Тест 8 х 3 групи 30 9
  Тест 9 х 3 групи 30 9
  Тест 10 х 3 групи 30 9
  Вкупно 641 173
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник – Збирка / 2024г. /

 • Теми:
 • Броеви до 10 000 – Собирање
 • Броеви до 10 000 – Одземање
 • Броеви до 10 000 – Содржатели
 • Броеви до 10 000 – Множење
 • Броеви до 10 000 – Делење
 • Дропки
 • Децимални броеви
 • Краток преглед на материјалите. По потреба прелистувајте + зумирајте.
  4odd_2024_trimesecje3_Tema1_SobiranjeDo10000_preview
 • 4odd_2024_trimesecje3_Testovi1_preview