МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 4 / Тестовник / 2022-23г. / 199 страни, ПДФ, А4, 12 комплети х 3 тестови = 36 решени тестови = 432 задачи

149 ден

 • 199 страни ПДФ формат, на А4 големина,
 • 12 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 4 одделение, вкупно 36 решени тестови по 12 задачи = 432 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
Categories: , Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Description

МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 3 / Тестовник  / 2022-23г. / 199 страни ПДФ, А4, 12 комплети х 3 тестови = 36 решени тестови = 432 задачи

 • Должина
 • Маса
 • Зафатнина
 • Време
 • Периметар на 2Д фигури
 • Плоштина на 2Д фигури
 • Дијаграми
 • Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
4odd_2023_trim4_pregled