МАТЕМАТИКА-3/4/5 одд Транслација, Симетрија, Ротација, Изометриска хартија / 2022-23г. / ПДФ, А4, 196 задачи

149 ден

  • Во ПДФ формат, А4, on-line
  • 196 задачи, по темите за транслација, симетрија и ротација, корисни за 3,4,5 одд, програма МОН – МАТЕМАТИКА за 3 одделение,
  • Корисно за ученици, родители, наставници училишна возрасни
  • Наменска, тематска тестовно/збирковна тетратка

Description

3/4/5-одд / ПИСИ / Тестовна збирка задачи – Трансформации: Транслација, Симетрија, Ротација, Изометриска хартија, Првоаголен координатен систем.

Теми:
1. Препознавање на трансформација
2. Транслација, примери
3. Симетрија, примери
4. Ротација, примери
5. Празни листови: Изометриски – различни, Правоаголен координатен систем
6. Прашања со избор еден од повеќе или повеќе од повеќе
7. Решенија и клучеви