МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 4 / Тестовник 1 / 2021-22г. / ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • во ПДФ формат, на А4 големина,
 • 20 комплети од по 3 тестови по 15 задачи МАТЕМАТИКА
 • или вкупно 60 решени тестови по 15 задачи = 900 задачи (со клуч – решенија на крај на секој тест)
 • корисно за ученици, родители, наставници училишна возраст
 • материјал креиран по план и програма на МОН.
 • материјал креиран за штедливо печатење
 • Теми
  1. Мерки за должина
  2. Мерки за маса
  3. Мерки за течност
  4. Мерки за време, часовници
  5. Столбести, Венови, Керолови дијаграми,
  6. Обработка на податоци
  7. Текстуални задачи

Description

4 одд ПИСИ МАТЕМАТИКА / Тестовник1 / збирка задачи организирана по тестови за 4 тримесечје. Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН

 • Мерки за должина
 • Мерки за маса
 • Мерки за течност
 • Мерки за време, часовници
 • Столбести, Венови, Керолови дијаграми,
 • Обработка на податоци
 • Текстуални задачи
4odd_Trom4_Kratok_Pregled