МАТЕМАТИКА-4 одд Тримесечjе 2 / Тестовник / 2022-23г. / ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

149 ден

 • 4 одд ПИСИ МАТЕМАТИКА / Тестовник / збирка задачи организирана по тестови за 2 тримесечје. 45 тестови по 15 задачи = 665 задачи, А4- ПДФ. Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН
  • Криви, прави, полуправи
  • Агли, Видови агли, Прав агол
  • 2Д форми, правилни и неправилни
  • 3Д форми, видови, Мрежи на 3Д форми
  • Симетрија, пресликување,
  • Местоположба, Координатна мрежа
  • Текстуални задачи

Description

4 одд ПИСИ МАТЕМАТИКА / Тестовник / збирка задачи организирана по тестови за 2 тримесечје. Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН

 • Криви, прави, полуправи
 • Агли, Видови агли, Прав агол
 • 2Д форми, правилни и неправилни
 • 3Д форми, видови, Мрежи на 3Д форми
 • Симетрија, пресликување,
 • Местоположба, Координатна мрежа
 • Текстуални задачи
4oddPregledTrim2