Sale!

МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 1 / Тестовник 1 / 2022-23г. / 293 страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи

ден

 • МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 1 / Тестовник  / 2022-23г. / 293страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи
  Тестовна тетратка, Работна тетратка, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА – програма МОНТеми:

  • Броеви до 1000, Месни вредности, Разложување, Представување на бројна оска
  • Броеви до 1000, Заокружување, Удвојување, Проценување, Подредување, Споредување
  • Броеви до 1000, Парни и непрани броеви
  • 3Д геометриски тела. Препознавање, Истражување, мрежи на коцка
  • Броеви до 1000, Броење напред и назад
  • 2Д геометриски фигури, Именување, Истражување, Симетрија
  • Броеви до 1000, Собирање и одземање
  • Мерење должина, метри, Проценка во метри – сантиметри
  • Броеви до 1000, Заокружување на најблиската 10ка и 100ка
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 1 / Тестовник  / 2022-23г. / 293страни, ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 675 задачи
Тестовна тетратка, Работна тетратка, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА – програма МОН

Теми:

 • Броеви до 1000, Месни вредности, Разложување, Представување на бројна оска
 • Броеви до 1000, Заокружување, Удвојување, Проценување, Подредување, Споредување
 • Броеви до 1000, Парни и непрани броеви
 • 3Д геометриски тела. Препознавање, Истражување, мрежи на коцка
 • Броеви до 1000, Броење напред и назад
 • 2Д геометриски фигури, Именување, Истражување, Симетрија
 • Броеви до 1000, Собирање и одземање
 • Мерење должина, метри, Проценка во метри – сантиметри
 • Броеви до 1000, Заокружување на најблиската 10ка и 100ка

Краток преглед на материјалите. По потреба зумирајте.
3odd_trimesecje1_Testovi1_2022_23_preview