Sale!

МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 3 / Тестовник / 2022-23г. / ПДФ, А4, 15 комплети х 3 тестови = 45 решени тестови = 540 задачи

ден

 • во ПДФ формат, А4, on-line
 • 15 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 3 одделение,
 • вкупно 45 решени тестови,по 12 задачи = 540 решени задачи
 • тематски единици кои се изучуваат во 3 одд по МОН
 • Дропки, дропкин дел
 • Зафатнина – волумен
 • Удвојување – преполовување
 • Собирање и одземање со полна десетка, 100ка
 • Собирање и одземање
 • Прави агли

Description

3-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 2 / Збирка задачи – решени тестови.
Тестовна, работна тетратка по МАТЕМАТИКА по програма МОН

ПИСИ Тестовникот има вкупно 45 решени тестови (15 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации /3 тримесечје.

 • Дропки, дропкин дел
 • Зафатнина – волумен
 • Удвојување – преполовување
 • Собирање и одземање со полна десетка, 100ка
 • Собирање и одземање
 • Прави агли
3odd_Trom3_Tema7_TrimesecenTest1__testovi12