МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 4 / Тестовник 1 / 2021-22г. / ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • во ПДФ формат, А4, on-line
 • 20 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 3 одделение,
 • вкупно 60 решени тестови,по 15 задачи = 900 решени задачи
 • тематски единици кои се изучуваат во 3 одд по МОН и КЕМБРИЏ
 • корисно за ученици, родители, наставници училишна возраст
 • 2Д, 3Д форми и фигури
 • Агли – препознавање
 • Симетрични фигури
 • Пари / денари евра
 • Мерење – должина
 • Мерење – течност
 • Мерење – време
 • Мерење – маса/тежина
 • Обработка на податоци

Description

3-одд / ПИСИ Тестовник МАТЕМАТИКА – Тримесечjе 4 / Збирка задачи – решени тестови.
Тестовна, работна тетратка по МАТЕМАТИКА по програма МОН

ПИСИ Тестовникот има вкупно 60 решени тестови (15 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации.. строго по материјалите за 4-во тромесечје.

 • 2Д, 3Д форми и фигури
 • Агли – препознавање
 • Симетрични фигури
 • Пари / денари евра
 • Мерење – должина
 • Мерење – течност
 • Мерење – време
 • Мерење – маса/тежина
 • Обработка на податоци
3odd_trom4_kratokPregled