Sale!

МАТЕМАТИКА-3 одд Тримесечjе 3 / ТЕСТОВНИК + ЗБИРКА / 2024г. / 612 задачи на 174 страни / Проект на Лк Охрид и ПИСИ

ден

 • Задачи Страни
  Броеви до 1000/Собирање 51 11
  Броеви до 1000/Одземање 50 11
  Броеви на 1000/Множење 68 11
  Броеви до 1000/Делење 52 10
  Дропки 91 32
  Тест1 х 3 групи 30 9
  Тест2 х 3 групи 30 9
  Тест3 х 3 групи 30 9
  Тест4 х 3 групи 30 9
  Тест5 х 3 групи 30 9
  Тест6 х 3 групи 30 9
  Тест7 х 3 групи 30 9
  Тест8 х 3 групи 30 18
  Тест9 х 3 групи 30 9
  Тест10 х 3 групи 30 9
  Вкупно 612 174

Доволно е да ја внесете вашате меил адреса и материјалите во ПДФ формат, веднаш ќе пристигнат. ПИСИ Охрид, Ви посакува одлични успeси.

Description

3 одд. Тримесечје 3 / Бесплатни ТЕСТОВНИК со ЗБИРКА по МАТЕМАТИКА за 3 одд. 2024г. Програма МОН. Проект на ЛК Охрид и образовен центар ПИСИ Охрид

 • Броеви до 1000, Собирање / 51 задачи
 • Броеви до 1000, Одземање / 50 задачи
 • Броеви до 1000, Множење / 68 задачи
 • Броеви до 1000, Делење / 52 задачи
 • Дропки / 91 задачи
 • Тестови 10 комплета по 3 групи по 10 задачи = 300 задачи

Краток преглед на изгледот на тестовникот, на крај на секој тест има клучеви со постапки и решенија. 3odd_2024_T3.1_trimesecje3_Tema1_SobiranjeDo1000Preview

3odd_2024_Trimesecje3_Testovi1_preview