МАТЕМАТИКА-2 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 372 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • 372 страници во ПДФ формат, на А4 големина,
 • 20 комплети од по 3 тестови по МАТЕМАТИКА за 2 одделение, вкупно 60 решени тестови по 15 задачи = 900 задачи со решенија на крај на секој тест.
 • материјал креиран по план и програма на МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

МАТЕМАТИКА-2 одд Тримесечjе 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 372 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

Тестовна, работна, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА
Корисна за ученици од 2 одд
Материјал кој е креиран според плановите и програмите на МОН

Тестовник, работна тетратка која има вкупно 60 решени тестови (20 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации.. строго по материјалите за 1-во тромесечје.

 • Броеви до 100 – Споредување, подредување
 • Броеви до 100 – Броење со чекор
 • Броеви до 100 – Броеви чии што збир е 10 или 20
 • Броеви до 100 – Удвојување на двоцифрени броеви
 • Броеви до 100 – Разложување на десетки и единици
 • Броеви до 100 – Собирање и одземање со полни десетки
 • Броеви до 100 – Собирање и одземање едноцифрен од двоцифрен
 • Броеви до 100 – Броење со чекор 2,3,4,5,10
 • Дропки

Краток преглед на материјалот. По потреба зумирајте.
2odd_Trimesecje3_Primeri