1-одд. ТЕСТОВНИК + ЗБИРКА = МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тема 2 : / Броеви 1-10 / 2023-24г. / 334 страни, ПДФ-А4, збирка од 250 задачи + 10 комплети х 3 тестови х 10 задачи = 30 решени тестови = 300 задачи

149 ден

 

1 одд./Тема2/Броеви 1 -10
Задачи Страни
Збирка 250 133
Тест 1 х 3 групи 30 18
Тест 2 х 3 групи 30 20
Тест 3 х 3 групи 30 20
Тест 4 х 3 групи 30 18
Тест 5 х 3 групи 30 23
Тест 6 х 3 групи 30 17
Тест 7 х 3 групи 30 19
Тест 8 х 3 групи 30 21
Тест 9 х 3 групи 30 20
Тест 10 х 3 групи 30 25
Вкупно 550 334
  • План и програма МОН
    ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

Теми: Математика 1 одд .- Програма МОН 2024г.

  • Броеви 0 -10 / пишување, броење, споредување, подредување
  • Броеви 0 – 10 / собирање
  • Броеви до 10 / одземање,
  • Броеви 0 – 10 / парни, непарни
  • Броеви 0 – 10 / половинки, дупли
  • Денари монети

Преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед:
1odd_Broevi1_10_celoPoglavje_2024_preview

1odd_tema2_Broevi1_10_Testovi1 - preview1