1-одд. ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА / Програма МОН / Тема 4 : / Броеви 1-10 / 2023-24г. / 316 страни, ПДФ-А4, 10 комплети х 3 тестови х 15 задачи = 30 решени тестови = 450 задачи

119 ден

 • 316 страни, ПДФ формат, А4 големина, веднаш спустливи
 • 10 комплети од по 3 тестови = 30 решени тестови = 450 задачи во ТЕСТОВНИК (со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • План и програма МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

1одд. / ТЕСТОВНИК – МАТЕМАТИКА – програма МОН / Тема 4: Броеви 1-10 / 2022-23г. / 316 страни, ПДФ-А4, 10 комплети х 3 тестови х 15 задачи = 30 решени тестови = 450 задачи

Тестовна, работна, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА
Корисна за ученици од 1 одд
Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН
Има вкупно 30 решени тестови (10 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации.. наменски по материјалите за 1-во тримесечје.
Теми:

 • Броеви до 10 – пишување, споредување, подредување
 • Броеви до 10 – броење
 • Броеви до 10 – парни, непарни
 • Броеви до 10 – половинки, дупли
 • Броеви до 10 – собирање
 • Броеви до 10 одземање,
 • Денари монети

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
1odd_2023_tema4_BroeviDo10_kratok