МАТЕМАТИКА-1 одд / Тримесечје 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 349 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

149 ден

 • 349 страни, ПДФ формат, А4 големина, веднаш спустливи
 • 20 комплети од по 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи во ТЕСТОВНИК (со решенија и постапки на крај на секој тест)
 • План и програма МОН
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

МАТЕМАТИКА – 1 одд / Тримесечје 3 / Тестовник 1 / 2021-22г. / 349 страни, ПДФ, А4, 20 комплети х 3 тестови = 60 решени тестови = 900 задачи

Тестовна, работна, збирковна тетратка по МАТЕМАТИКА
Корисна за ученици од 1 одд
Материјал  креиран според плановите и програмите на МОН
Има вкупно 60 решени тестови (20 комплета од по 3 истородни, слични текстови но различни броеви, ситуации.. наменски по материјалите за 1-во тримесечје.
Теми:

 • Броеви до 10,20,30 – пишување, споредување, подредување
 • Броеви до 10,20,3 – броење
 • Броеви до 10,20,3 – парни, непарни
 • Броеви до 10,20,3 – половинки, дупли
 • Броеви до 10,20,3 собирање – точно до 20,
 • Броеви до 10,20,3 – собирање на двоцифрен со едноцифрен
 • Броеви до 10,20,3 одземање – точно до 20,
 • Броеви до 10,20,3 одземање – двоцифрен со едноцифрен број

Краток преглед на дел од материјалот, по потреба зумирајте за поубав преглед
1odd_Trimesecje3_Primeri