МАТЕМАТИКА за 5-8год., за 1/2 одд: Тестовник1 (+гратис Тестовник2) – Теми: Местоположба, Насока, Движење. На македонски јазик, програма МОН

169 ден

 • Тестовници 1/2 – РАБОТНИ ЛИСТОВИ  / WORKSHEETS – part 1 and (gratis part 2)
  PiSi Education center Ohrid
  • Вкупно по 1 тестовник = 111 задачи на 88 страници А4, ПДФ со решенија, клучеви
  • Total by 1 worksheet = 111 tasks on 88 pages A4, PDF with solutions, keys
  • Веднаш на располагање – online спустливи
  • Always available, online downloadable
  • Припрема за штедливо печатење
  • Preparation for economical printing
  • Бесконечно користење
  • Endless use
 • ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***
 • After the payment is made, the material (test book) immediately arrives at the EXACTLY entered your e-mail address.

Description

ТЕСТОВНИЦИ 1/2/ РАБОТНИ ЛИСТОВИ / WORKSHEETS – part 1 + (gratis part 2)
PiSi Education center Ohrid

 • Вкупно по 1 тестовник = 111 задачи на 88 страници А4, ПДФ со решенија, клучеви
 • Total by 1 worksheet = 111 tasks on 88 pages A4, PDF with solutions, keys
 • Веднаш на располагање – online спустливи
 • Always available, online downloadable
 • Припрема за штедливо печатење
 • Preparation for economical printing
 • Бесконечно користење
 • Endless use
 • Краток преглед од материајлите – подолу/ Краткиот преглед на ПДФ на екран зависи од резолуцијата на мониторот.
 • (Напомена: ПДФ материјалите што ги добивате се кристално јасни).
 • Brief overview of the material – below
  Kratok_pregled_Mestpolozba2022