МАТЕМАТИКА – БРОЕВИ 1-10 за возраст (5-7год) Работна/збирковна/тестовна тетратка бр. 2 / 423 страни А4, ПДФ, со 826 задачи

149 ден

 • БРОЕВИ 1-10 / Раб. тетратка бр 2
 • Работна/Збирковна/Тестовна тетратка по МАТЕМАТИКА – за деца 5-7год.
 • Единствена, средена, без лутање, богата со практични материјали
 • Вкупно (без тестови) = 423 страни А4 формат ПДФ, 826 задачи, проблеми)
 • Спремна за штедливо печатење
 • Од македонски автори
 • На македонски јазик
 • По планови и програми за деца од 5-7 год.
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

Бр.2 / БРОЕВИ 1-10  /Раб. тетратка бр. 2
Работна/Збирковна/Тестовна тетратка бр 2 по МАТЕМАТИКА – за деца 5-7год.
По планови и програми.
Теми:

 • 1Броеви до 10 – ПИШУВАЊЕ (95 страни А4, 100 задачи)
 • 2Броеви до 10 – БРОЕЊЕ (75 страни А4, 130 задачи)
 • 3Броеви до 10 – ПОДРЕДУВАЊЕ, СПОРЕДУВАЊЕ (104 страни А4, 219 задачи, +21 страна клучеви/решенија)
 • 4Броеви до 10 – СОБИРАЊЕ (71 страна А4, 163 задачи, + 28 страни клучеви/решенија)
 • 5Броеви до 10 – ОДЗЕМАЊЕ (62 страни А4, 164 задачи, + 24 страни клучеви/решенија)
 • 6Броеви до 10 – ПАРНИ, НЕПАРНИ (16 страни А4, 50 задачи, + 2 страни клучеви/решенија)
 • Броеви 1-10 Тест1 (во тест1 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-10 Тест2  (во тест2 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-10 Тест3 (во тест3 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-10 Тест4 (во тест4 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-10 Тест5 (во тест5 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
  Вкупно (без тестови) = 423 страни А4 формат ПДФ, 826 задачи, проблеми)
Broevi_1_10Rekapitular2