МАТЕМАТИКА – БРОЕВИ 1-20 / за возраст (5-7год) Работна/збирковна/тестовна тетратка бр. 1 / 257 страни А4, ПДФ, со 707 задачи

149 ден

 • БРОЕВИ 1-20 / Раб. тетратка бр.1
 • Работна/Збирковна/Тестовна тетратка по МАТЕМАТИКА – за деца 5-7год.
 • Единствена, средена, без лутање, богата со практични материјали
 • Вкупно (без тестови) = 257 страни А4 формат ПДФ, 707 задачи, проблеми)
 • Спремна за штедливо печатење
 • Од македонски автори
 • На македонски јазик
 • По училишни планови и програми за деца од 5-7 год.
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

Бр.1 / БРОЕВИ 1-20  /Раб. тетратка бр. 1
Работна/Збирковна/Тестовна тетратка бр. 1 по МАТЕМАТИКА – за деца 5-7год.
По училишни планови и програми.
Теми:

 • 1Броеви до 20 – ПИШУВАЊЕ – БРОЕЊЕ (34 страни А4, 53 задачи)
 • 2Броеви до 20 – ПОДРЕДУВАЊЕ-СПОРЕДУВАЊЕ (74 страни А4, 183 задачи)
 • 3Броеви до 20 – ПАРНИ – НЕПАРНИ (10 страна А4, 44 задачи, +клучеви/решенија)
 • 5Броеви до 20 – СОБИРАЊЕ (75 страни А4, 229 задачи, +клучеви/решенија)
 • 6Броеви до 20 – ОДЗЕМАЊЕ (64 страни А4, 198 задачи, +клучеви/решенија)
 • Броеви 1-20 Тест1 (во тест1 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-20 Тест2  (во тест2 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-20 Тест3 (во тест3 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-20 Тест4 (во тест4 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
 • Броеви 1-20 Тест5 (во тест5 има 3 слични тестови со по 5 задачи во секој)
  Вкупно (без тестови) = 257 страни А4 формат ПДФ, 707 задачи, проблеми)
Broevi1_20_KratokPregled_Testovnik1