Македонски – “БУКВА+БУКВА=БУКВАР“ (5-8год) Работна/БУКВАРСКА тетратка / 109 страни А4, ПДФ, со 100 практични задачи

169 ден

 • Македонски – „БУКВА+БУКВА=БУКВАР“ (5-8год) Работна/збирковна тетратка
  109 страни А4, ПДФ, со 100 практични задачи за научување/разбирање/пишување на буквите од македонската азбука, специјалните знаци, македонски зборови составени од 3,4,5 букви.
  По планови и програми.
  Теми:

  • Мали и големи букви од македонската азбука: Аа,Бб,Вв, … Шш
  • Знаци: запирка, извичник, прашалник, поголемо, помало, ….
  • Македонски зборови составени од 3,4,5 букви
  • Допишување
  • Препишување
  • Пишување
  • Повторување, учење и научување
 • На македонски јазик
 • По планови и програми за деца од 5-8 год.
  ***После извршената уплата, материјалот (тестовникот) веднаш стигнува на ТОЧНО внесената Ваша меил адреса***

Description

Македонски – „БУКВА+БУКВА=БУКВАР“ (5-8год) Работна/збирковна тетратка
109 страни А4, ПДФ, со 100 практични задачи за научување/разбирање/пишување на буквите од македонската азбука, специјалните знаци, македонски зборови составени од 3,4,5 букви.
По планови и програми.
Теми:

 • Мали и големи букви од македонската азбука: Аа,Бб,Вв, … Шш
 • Знаци: запирка, извичник, прашалник, поголемо, помало, ….
 • Македонски зборови составени од 3,4,5 букви
 • Допишување
 • Препишување
 • Пишување
 • Повторување, учење и научување
BukvaPlusBukvaBukvar_KRATOK_PREGLED