Проект ЛК Охрид и ПИСИ/ 3 одд./БЕСПЛАТНИ ТЕСТОВНИЦИ по МАТЕМАТИКА за 3 одд

3odd_2024_T3.1_trimesecje3_Tema1_SobiranjeDo1000 3odd_2024_T3.2_trimesecje3_Tema2_OdzemanjeDo1000 [pdf-embedder url=”https://matematika.mk/wp-

Почитувани, во рамките на активностите на ЛК ОХРИд од Охрид и образовен центар ПИСИ од Охрид, во тек е 2 дел од проектот „БЕСПЛАТНИ ПРОВЕРКИ НА ЗНАЕЊА ПО МАТЕМАТИКА за 3 одд “ – „БЕСПЛАТНИ ТЕСТОВНИЦИ ПО МАТЕМАТИКА за 3 одд.“ Проектот е предвиден за цела учебна година, 4 тримесечја, во два дела. (Првиот дел се бесплатните еКВИЗОВИ за 3 одд на www.e-skolo.mk а вториот дел е овој). Материјалите се по тримесечја, програма МОН и трае до крај на учебната 2023/24г.
2023/24 г.
3 одд. Тримесечје 3
(со клик на темата или тестовите можете да спуштите која сакате и колку сакате пати некоја тема или некои тестови во ПДФ формат – економично печатење)
——————————————————————————————————————-
По теми
Тема3.1: Броеви до 1000 / Собирање
Тема3.2: Броеви до 1000 / Одземање
Тема3.3: Броеви до 1000 / Множење
Тема3.4: Броеви до 1000 / Делење
Тема3.5: Дропки
——————————————————————————————————————-
Тестови, секој тест по 3 групи, истородни но различни
Тестови1 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови2 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови3 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови4 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови5 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови6 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови7 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови8 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови9 / 3 теста по 10 задачи,
Тестови 10 / 3 теста по 10 задачи