ЦЕНОВНИК 2024/25

ПИСИ Образовен центар Охрид – за ученици од оценски возрасти (4одд – факул.)
МАТЕМАТИКА – АНГЛИСКИ – ГЕРМАНСКИ – ПРОГРАМИЊЕ – програма МОН
За групните, годишни курсеви, предвидени се 72 часа по 60 мин за период авг-мај/учебна год.

ЦЕНИ НА КУРСЕВИ (програма МОН)
ЗА РЕДОВНА (групна настава) Од 200 – 300 денари по групен час од 60 мин., зависи од:
– курс (МАТЕМАТИКА / ПРОГРАМИРАЊЕ, Англиски/Германски)
– начин на плаќање (однапред,  4рати, 2 рати, 9 рати).
– број на курсеви по семејство, (1 ученик на повеќе курсеви, повеќе ученици од семејство)

ГРАТИСИ
– Дополнителни/појачани часови (наменски, за помош, за евентуелно пред писмена, за пополнување на предходни незнаења, ненаучено, неразбрано, … ),
– Авторски материјали, раб. тетратки, домашни задачи, тестовници, проверки на знаења,…
– Бесплатно користење на авторски ПИСИ изданија е-квизови, ТЕСТОВНИЦИ,..

ЦЕНИ ЗА НАМЕНСКА НАСТАВА – ПОЕДИНЕЧНА или мала група 1-5 лица) – (за испити, за сертификати, за натпревари, по барање родител…)
Од 600 – 1500 ден по час од 60 мин, зависи од:
– Испитот, скалата на натпреварувањето (училишен, општински, регионален, државен, …)
– Број на кандидати ( 1 кандидат или 1-5)
– Број на часови по 60 мин,…

Информации на 074/447-114 или 072/252-119

Овие цени се подложни на промени доколку има забележлива инфлаторна или друга економска промена на условите на пазарот – што се потврдува до пред почеток на училишната учебна година.

УПИСНИ рокови во ПИСИ:
1-уписен рок – од 01.мај-15.јуни (резервации од тековните и уписи на нови ученици),
2-уписен рок – од 05.август-30.август (доколку има слободни места),
3-уписен рок – од 01.септември-29.септември (доколку има слободни места)

Уписите во ПИСИ се за предметите:
Математика 4,5,6,7,8,9 одд, 1,2,3,4 год. матура
Англиски јазик 4,5,6,7,8,9 одд.
Германски јазик 6,7,8,9 одд,
Програмирање 12,3,4 год. Ц++ средно , за 1 год фак Ц структурно
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за 3-год средно, гимназиско образование (два предмети во една понуда-цена),
Анализа за 4-та год. средно,
Македонски јазик и литература за МАТУРА