УПИСИ

УПИСНИ рокови во ПИСИ:
1-уписен рок – од 01.мај-15.јуни (резервации од тековните и уписи на нови ученици),
2-уписен рок – од 05.август-30.август (доколку има слободни места),
3-уписен рок – од 01.септември-29.септември (доколку има слободни места)

Уписите во ПИСИ се за предметите:
Математика 3,4,5,6,7,8,9 одд, 1,2,3,4 год. матура
Англиски јазик 4,5,6,7,8,9 одд 1,2 год.
Германски јазик 6,7,8,9 одд, 1,2 год.
Програмирање 1,2,3,4 год. Ц++ средно , за 1 год фак Ц структурно
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за 3-год средно (два предмети во една понуда-цена),
Анализа за 4-та год. средно,
Македонски јазик и литература за МАТУРА

Предвидени слободни места за наредна учебна година
МАТЕМАТИКА
– 4 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 5 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 6 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 7 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 8 одд 30 места – програма  МОН (дополнување на слободни места)
– 9 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 1 год средно 30 места, програма  – МОН (дополнување на слободни места)
– 2 год средно 30 места, програма  – МОН (дополнување на слободни места)
– 3 год 30 места, програма – МОН (дополнување на слободни места)
– 3 год средно, предмети АЛГЕБРА+АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (2 во едно) 30 места, програма гимназиска – МОН (дополнување)
– 4 година средно, математика, 30 места, програма – МОН (дополнување)
– 4 година средно предмет АНАЛИЗА 30 места, програма – МОН (дополнување)

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
– 6 одд 15 места – програма МОН (комплетно нова група)
– 7 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 8 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 9 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
– 4 одд 15 места – програма МОН (комплетно нова група)
– 5 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 6 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 7 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 8 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 9 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)

ПРОГРАМИРАЊЕ
– 1 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 2 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 3 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 4 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 1 год факултет структурно Ц, Ц++ / материјал 1 колоквиум -15 места – програма – ИТ универзитетска

ПИСИ-Охрид, КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВАТА
1. Образовен центар ПИСИ – Ohrid со OnLine PISI HOME SCHOOL – Macedonia – Образовен центар со приближно 30 год непрекинато образовно искуство, добитник на Св.Климентова повелба на град Охрид, за посебни постигнувања на полето на неформалното образование.
2. Специјалност:  Наставно образование по предметите: Математика, Англиски, Германски, Програмирање по програми на МОН
3. За основни и средни училишта, за факултети
4. Со ПРОФЕСОРИ и настави за учебна година 2022/23 во живо / онлајн
5. Наставата се одвива 9 месеци (авг-мај), 80 часови годишно.
6. Времетраење на часовите е по 60 мин во договорени, постојани, семестрални термини, (најмалку 2 пати неделно по 60 мин по предмет, по потреба часови плус, гратис)
7. Начин на настава: предавања, повторување, ново, учење, научување, припреми за проверки на знаења, проверки на знаења,..
8. Број на ученици во групи: до 15 ученици
9. Термини кои се дефинираат за цела учебна година (ретко се менуваат)
10. Настава организирана онлајн за ученици од цела територија на Македонија (и од надвор доколку има интерес и програмите и термините за учење одговараат).

ОЧЕКУВАЊА
И оваа година се очекуваат прекрасни успеси на учениците кои посетуваат настава во ПИСИ-Охрид:
– да остваруваат забележливи резултати во училиште,
– да учествуваат на училишните, градските, регионалните и државните натпревари,
– да се остваруваат прекрасни реални знења со прекрасни оценки,
– да остваруваат одлични матурски резултати и избор на саканите факултети,

Дел од  причините за редовните успеси на нашите ученици:

 • Настава по план и програма на МОН, и повеќе, …
 • Настава која комплет го заменува домашното учење-научување, припрема за проверки на знаења на училиште, сертификација, полагање на испити, …
 • Одличен и многу искусен и докажан наставен кадар
 • Контролираниот и навремен упис во ПИСИ,
 • Одлична соработка со семејствата на нашите ученици
 • Одлична работна околина
 • Одлична образовна околина со деца-ученици кои сакаат да се разликуваат
 • Пат до одлична оценка и следен степен на образование преку одлично разбирање, учење, научување, покажување на знаење, напредување и математичко логичко оформување на личноста
 • Педагошка и психолошка подготовка на учениците за образовни предизвици
 • За семејствата, родителите: Ослободување од стрес, планирање на идните образовни степени на образование, повеќе слободно и порадосно семејно време,
 • За ОНЛАЈН учење – максимално штедење на домашните буџети и контролирана образовна околина
 • Одлични цени, прифатливи за домашен буџет

Наставата е на МАКЕДОНСКИ јазик, 

Телефони за информации, уписи: 075-447-114, 072/252-119
www.matematika.mk, www.angliski.mk, www.germanski.mk
www.makedonski.mk, www.programiranje.mk, www.e-skolo.mk