УПИСИ

УПИСНИ рокови во ПИСИ:
1-уписен рок – од 01.мај-15.јуни (резервации од тековните и уписи на нови ученици),
2-уписен рок – од 05.август-30.август (доколку има слободни места),
3-уписен рок – од 01.септември-29.септември (доколку има слободни места)

Уписите во ПИСИ се за предметите:
Математика 3,4,5,6,7,8,9 одд, 1,2,3,4 год., матура
Англиски јазик 4,5,6,7,8,9 одд.
Германски јазик 6,7,8,9 одд,
Програмирање 1,2,3,4 год. Ц++ средно , за 1 год фак Ц структурно
Линеарна алгебра и аналитичка геометрија за 3-год средно (два предмети во една понуда-цена),
Анализа за 4-та год. средно,
Македонски јазик и литература за МАТУРА

Предвидени места за наредна учебна година
МАТЕМАТИКА
– 4 одд 30 места – програма МОН (принцип: дополнување на слободните места)
– 5 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 6 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 7 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 8 одд 30 места – програма  МОН (дополнување на слободни места)
– 9 одд 30 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 1 год средно 30 места, програма  – МОН (дополнување на слободни места)
– 2 год средно 30 места, програма  – МОН (дополнување на слободни места)
– 3 год 30 места, програма – МОН (дополнување на слободни места)
– 3 год средно, предмети АЛГЕБРА+АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА (2 во едно) 30 места, програма гимназиска – МОН (дополнување)
– 4 година средно, математика, 30 места, програма – МОН (дополнување)
– 4 година средно предмет АНАЛИЗА 30 места, програма – МОН (дополнување)

ГЕРМАНСКИ ЈАЗИК
– 6 одд 15 места – програма МОН (комплетно нова група)
– 7 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)
– 8 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)
– 9 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)

АНГЛИСКИ ЈАЗИК
– 4 одд 15 места – програма МОН (комплетно нова група)
– 5 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места)
– 6 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)
– 7 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)
– 8 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)
– 9 одд 15 места – програма МОН (дополнување на слободни места, ако има?)

ПРОГРАМИРАЊЕ
– 1 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 2 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 3 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 4 год средно, Ц, Ц++ – 15 места програма МОН
– 1 год факултет структурно Ц, Ц++ / материјал 1 колоквиум -15 места – програма – ИТ универзитетска

ПИСИ-Охрид, КАРАКТЕРИСТИКИ НА НАСТАВАТА
1. Образовен центар ПИСИ – Ohrid со

1. Образовен центар со повеќе од 30 год непрекинато 100% образовно искуство,
2. Добитник на Св.Климентова повелба на град Охрид, за посебни постигнувања на полето на неформалното образование.
2. Специјалност:  Наставно образование по предметите: Математика, Англиски, Германски, Програмирање по програми на МОН
3. За основни и средни училишта, за факултети
4. Наставата се одвива 9 месеци (авг-мај), 72х60мин часови годишно.
6. Времетраење на часовите е по 60 мин во договорени, постојани, семестрални термини, (најмалку 2 пати неделно по 60 мин по предмет, по потреба часови плус, гратис)
7. Начин на настава: предавања, повторување, ново, учење, научување, припреми за проверки на знаења, проверки на знаења,..
8. Број на ученици во групи: до 15 ученици
9. Термини кои се дефинираат за цела учебна година (ретко се менуваат)
10. Настава организирана со физичко присуство во просториите на ПИСИ во Охрид или со OnLine присуство за ученици од цела територија на Македонија и странство.

ОЧЕКУВАЊА
И оваа година се очекуваат прекрасни успеси на учениците кои посетуваат настава во ПИСИ-Охрид:
– да остваруваат забележливи резултати во училиште,
– да учествуваат на училишните, градските, регионалните и државните натпревари,
– да се остваруваат прекрасни реални знења со прекрасни оценки,
– да остваруваат одлични матурски резултати и избор на саканите факултети,

Дел од  причините за редовните успеси на нашите ученици:

 • Настава по план и програма на МОН, и повеќе, …
 • Настава која комплет го заменува домашното учење-научување, припрема за проверки на знаења на училиште, сертификација, полагање на испити, …
 • Одличен и многу искусен и докажан наставен кадар
 • Контролираниот и навремен упис во ПИСИ,
 • Одлична соработка со семејствата на нашите ученици
 • Одлична работна околина
 • Одлична образовна околина со деца-ученици кои сакаат да се разликуваат
 • Пат до одлична оценка и следен степен на образование преку одлично разбирање, учење, научување, покажување на знаење, напредување и математичко логичко оформување на личноста
 • Педагошка и психолошка подготовка на учениците за образовни предизвици
 • За семејствата, родителите: Ослободување од стрес, планирање на идните образовни степени на образование, повеќе слободно и порадосно семејно време,
 • За ОНЛАЈН учење – максимално штедење на домашните буџети и контролирана образовна околина
 • Одлични цени, прифатливи за домашен буџет

Наставата е на МАКЕДОНСКИ јазик, 

Телефони за информации, уписи: 075-447-114, 072/252-119
www.matematika.mk, www.angliski.mk, www.germanski.mk
www.makedonski.mk, www.programiranje.mk, www.e-skolo.mk