“МАТЕматика.МК”

Организирана бесплатна
ОНЛАЈН НАСТАВА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 ОДД,
по УЧИЛИШНА НАСТАВНА ПРОГРАМА

(како помош на сите семејства и нивни деца од 3 одделение)

ПРОЕКТ „МАТЕматикa.MК“ – LCI Macedonia
Карактеристики на наставата/проектот:

 • За ученици: од 3/4/5/6 одделние
 • Територија: цела држава + заинтересирани од надвор
 • На јазик: македонски
 • На начин: професори во ЖИВО
 • Во денови: понеделник+среда
 • Термин: 20.15ч-20.45ч
 • Период: септември.2020 – мај.2021
 • Интензитет: 2-5 пати неделно по 30 мин.
 • Вкупен фонд на часови за проект: околу 72 настави по 30 мин.
 • Пауза за распуст (истовремено кога кога е и распустот во јавните школи)
 • Технички карактеристики на наставата: Еднонасочна аудио+screenshare видео од страна на предавачот.
 • Следење на настава: LIVESTREAM на FACEBOOK ‘pisi obrazovanie’ (‘LIKE’ со клик на линк на https://www.facebook.com/ObrazovenCentarPISI/ )
 • Задолжително: следење настава преку фејсбук профил на ВОЗРАСЕН, член на семејство, со
 • Задолжително (можно) присуство: родител+ученик,
 • Комуникација ученик-наставник: преку коментари, еднострано, со аудио и видео од страна на наставник, без аудио и видео  од страна на ученик-родител, со заштитен идентитет на учениците
 • Пријавување за следење на настава:  доволно е само да ја следите ФБ страната “pisi obrazovanie”, со лајк на страната link-от:
  https://www.facebook.com/ObrazovenCentarPISI/
 • Поврзан проект: бесплатен „еТЕСТОВНИк за 3 одд“ – Бесплатни материјали за вежбање, за тестирање, за домашни, за проверка на знаење, за напредување

 

 • За проектот МАТЕматика3МК
 • Целна група – Од 1-17000/20000 ученици по одделение, (Во Македоднија, секоја година има по околу 17000-20000 ученици од 3/4/5/6 одделение кои следат настава на различни мајчини јазици).

Носители на проектот за 2021/22 год:
-ЛИОНС клуб Охрид – Охрид, Председател Огнен Цубалески
-ЛЦИ Д132-Македонија: Гувернер Весна Пацаноска
-Преку ЛЦИ Д132сите ЛК од Д132 Македонија, преку нивните председатели и нивните членови
-Реализација на проектот – Образовен центар ПИСИ Охрид, (задолжени Мр Ангел Јанев Лк Охрид, Јасмина Младеновиќ Јанева – ЛК Деница – Охрид, целиот тим на образовен центар ПИСИ-Охрид)
-Комплетна техничка подршка и техничка реализација – ‘Becomming Isi’ (Исидора Јанева)
– Започнат како проект во време на председател на ЛК Охрид – Др Сашо Стоев
– Продолжен – реализиран во време на  председател на ЛК Охрид – Др Ертан Омероглу
– Продолжен во време на председател на ЛК Охрид – Огнен Цубалески
– Идеен предлагач и соработник во изработка и реализација на проектот Др Весна Пацаноска вице гувернер 2020/21 – ЛК Прилеп, гувернер на ЛЦИ д132 за 2021/22год.
– Реализиран  – за време на  гувернер Весна Пацаноска

Во Охрид,  2021г